มิสทีนไทยแลนด์
คำถามที่ถามบ่อย Q&A

ถาม: สนใจอยากเข้าประกวด Miss Teen Thailand ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะ?
ตอบ: เป็นเพศหญิงมีอายุไม่น้อยกว่า 15 ปี และจะไม่เกิน 19 ปี สัญชาติไทย สถานภาพโสดไม่เคยผ่านการสมรสหรือให้กำเนิดบุตร ไม่จำกัดส่วนสูงและน้ำหนัก ระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป สามารถ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาไทยได้ดี มีบุคลิกภาพดีและกล้าแสดงออก และที่สำคัญต้องไม่มีข้อผูกพัน หรือสังกัดกับหน่วยงานหรือบริษัทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายแบบโฆษณา

ถาม: ขอรับใบสมัคร Miss Teen Thailand ได้ที่ไหนบ้างคะ ?  
ตอบ:

ถาม: การสมัครด้วยตนเองกับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.missteenthailand.com เหมือนกันไหมคะ ?  
ตอบ: การสมัครด้วยตนเองกับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.missteenthailand.com เหมือนกันคะ เพียงแต่ว่าการสมัครผ่านเว็บไซต์จะสะดวกกว่ามาก เพราะข้อมูลพร้อมรูปถ่ายของผู้สมัครจะสามารถแสดงที่หน้าเว็บไซต์ได้ทันทีหลังจากที่ได้รับการยืนยันการสมัคร

ถาม: หลังจากที่สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.missteenthailand.com เรียบร้อยแล้วแล้วต้องทำอย่างไรต่อคะ?
ตอบ: ผู้สมัครจะต้องสั่งปริ๊นใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมนำหลักฐานการสมัครมาแสดงในวันประกวดรอบคัดเลือกภาค

ถาม: ควรเลือกรูปอย่างไรในการส่งเข้าประกวดคะ ?  
ตอบ: ควรเป็นรูปที่ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน เห็นตัวผู้สมัครชัดเจนทั้ง 2 รูป (ถ่ายหน้าตรง, ถ่ายหน้าตรงเต็มตัว)

ถาม: รูปที่ลงสมัครในเว็บไซต์ต้องเป็นรูปแบบไหนคะ ?  
ตอบ: รูปที่ลงสมัครในเว็บไซต์ควรเป็นรูปขนาดจัมโบ้ (4x6 นิ้ว) และเป็นไฟล์ JPEG คะ

ถาม: หากต้องการเปลี่ยนรูปที่ลงสมัครไปแล้ว ได้ไหมคะ ?  
ตอบ ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนรูปได้  โดยแจ้งความประสงค์เข้ามาที่ สอบถามข้อมูล/แจ้งปัญหา ซึ่งสามารถแก้ไขได้ทั้งข้อมูลข้อมูลส่วนตัวและรูป

ถาม: ถ้าผู้สมัครไม่มีเอกสารลายเซ็นยืนยันคำรับรองของผู้ปกครองสามารถสมัครได้ไหมคะ ?  
ตอบ ทางผู้จัดการประกวดไม่อนุญาตให้ผู้สมัครที่ไม่มีเอกสารลายเซ็นยืนยันคำรับรองของผู้ปกครองเข้าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 

ถาม: ถ้าเคยสมัครแล้วสมัครซ้ำได้ไหม ?  
ตอบ ถ้าผู้สมัครยังไม่ได้รับตำแหน่งใดๆ ในการประกวดครั้งที่ผ่านๆ มา และไม่มีข้อผูกพันหรือสังกัดกับหน่วยงานหรือบริษัทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายแบบโฆษณา ทางเราก็ยินดีคะ 

ถาม: ต้องแต่งตัวอย่างไรมาในวันคัดเลือกคะ ?  
ตอบ ทางกองประกวดไม่ได้กำหนดการแต่งตัว ผู้สมัครสามารถแต่งตัวได้ฟรีสไตล์ ถ้าต้องการแต่งตัวมาแสดงความสามารถพิเศษก็ให้แต่งมาให้พร้อมคะ 

ถาม: การแสดงความสามารถพิเศษต้องเตรียมอะไรไปบ้างคะ?
ตอบ  การแสดงความสามารถพิเศษจะมีเวลาให้คนละ 1 นาที โดยผู้เข้าประกวดเตรียมอุปกรณ์การแสดงการเองคะ ถ้าต้องมีเพลงประกอบการแสดงให้อัดเสียงเข้ามือถือนำมาเปิดประกอบการแสดงคะ

 

Link

ตารางการสมัครประกวดในแต่ละภูมิภาค
วิธีการสมัครเข้าประกวด
สมัครเข้าประกวด
Login แก้ไขข้อมูลในการประกวด
ผู้เข้าประกวดทั้งหมด