มิสทีนไทยแลนด์
สมัครประกวด ออนไลน์
ข้อมูลเข้าสู่ระบบ
หมายเหตุ : ใช้ในการแก้ไขข้อมูลการประกวด และใช้ล็อคอินเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ Miss Teen Thailand เพื่อปริ้นท์ใบสมัคร
* E Mail    Ajax Indicator
* ยืนยัน E mail 
* Password 
* ยืนยัน Password 
ข้อมูลส่วนตัว
 
* ลงสมัครประจำภาค   
* ชื่อ(ไทย)  * นามสกุล
* ชื่อ(อังกฤษ)  * นามสกุล 
* ชื่อเล่น   
* วัน/เดือน/ปี เกิด 
ท่านที่เกิดก่อนวันที่ 24 ม.ค. 2542 และเกิดหลัง 24 ม.ค. 2546 จะไม่สามารถสมัครได้ค่ะ  
* ระดับการศึกษา   
* ชื่อสถานศึกษา   
* โทรศัพท์มือถือ     
โทรศัพท์บ้าน   
* ที่อยู่ปัจจุบัน  หมู่บ้าน * เลขที่  ซอย * ถนน
* ตำบล/แขวง
* อำเภอ/เขต
* จังหวัด   
* รหัสไปรษณีย์  
Facebook     
Instagram     
ID Line     
     
ข้อมูลการประกวด
 
* น้ำหนัก  * ส่วนสูง   
สัดส่วน  - -  
ขนาดเสื้อ ขนาดรองเท้า  (U.S.)    
ความสามารถพิเศษ  1.
  2.
  3.
  อื่นๆ
ประวัติการประกวด 1.
  2.
  3.
  อื่นๆ
 
* ภาพถ่ายที่ใช้ในการประกวด
 
  *รูปต้องมีขนาดไม่เกิน 1Mb และต้องเป็นไฟล์ jpg เท่านั้น
ห้ามใช้ภาพเซลฟี่ ทั้งสองภาพต้องเป็นรูปหันหน้าตรง
และในภาพต้องไม่มีบุคคลอื่นอยู่ด้วย ต้องเป็นภาพเดี่ยวเท่านั้นค่ะ *