มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 50 ตองMISS TEEN THAILAND 2016

มิ่งขวัญ ชูสุวรรณ
อายุ 16 ปี
โรงเรียนวรนารีเฉลิม
สงขลา