มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 1 กีโมโนMISS TEEN THAILAND 2016

ธิดารัตน์ นาทองบ่อ
อายุ 16 ปี
วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ
กรุงเทพฯ