มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 2 เทลMISS TEEN THAILAND 2017

อนันต์ทิตา ศรีเกิด
อายุ 18 ปี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ปทุมธานี