มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 4 โมเมMISS TEEN THAILAND 2017

โสรยา บุญโสภาส
อายุ 15 ปี
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
นนทบุรี