มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 4 โมเมMISS TEEN THAILAND 2016

โสรยา บุญโสภาส
อายุ 15 ปี
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
นนทบุรี