มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 5 ปริมMISS TEEN THAILAND 2017

ศิริโสภา กิ่งก้าน
อายุ 16 ปี
วิทยาลัยนาฎศิลป
เชียงใหม่