มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 6 อุ๊งอิ้งค์MISS TEEN THAILAND 2017

ปภาวี มณีเนตร
อายุ 17 ปี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
กรุงเทพฯ