มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 7 ปอยMISS TEEN THAILAND 2017

สุธัญญา ทัศนีย์รัตนากร
อายุ 18 ปี
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ปทุมธานี