มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 8 แบมMISS TEEN THAILAND 2017

ชมพูนิกข์ ผาดศรี
อายุ 18 ปี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์เพชรบุรี
เพชรบุรี