มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 9 แพรวMISS TEEN THAILAND 2017

จิราภรณ์ ทองย้อย
อายุ 16 ปี
โรงเรียนรักษ์วิทยา
ประจวบคีรีขันธ์