มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 10 ซูซานMISS TEEN THAILAND 2017

ซาริ ซูซานน่า แมะโฮเน่น
อายุ 18 ปี
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
ประจวบคีรีขันธ์