มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 11 อายส์MISS TEEN THAILAND 2016

พรจิตรา ธีระเดช
อายุ 16 ปี
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
ระนอง