มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 13 โอ๋เอ๋MISS TEEN THAILAND 2017

พรชนก ธีระวรรณ
อายุ 18 ปี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรุงเทพฯ