มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 14 พราวMISS TEEN THAILAND 2016

ชนิตา เถื่อนอิ่ม
อายุ 17 ปี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
กรุงเทพฯ