มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 15 เอิงเอยMISS TEEN THAILAND 2017

กัญญาภัทร รอดแก้ว
อายุ 16 ปี
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
อ่างทอง