มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 16 เฟินMISS TEEN THAILAND 2017

ชุติมณฑน์ ประยงค์ชัยกุล
อายุ 17 ปี
โรงเรียนวัดทรงธรรม
สมุทรปราการ