มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 17 ออมMISS TEEN THAILAND 2017

ญาณิศา เล่ห์วิสุทธิ์
อายุ 18 ปี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สมุทรปราการ