มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 19 แอมป์MISS TEEN THAILAND 2017

อัญชัญ กุลพิโมกซ์
อายุ 16 ปี
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
กรุงเทพฯ