มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 27 น้ำฝนMISS TEEN THAILAND 2017

กรภัทร วิเศษศรี
อายุ 15 ปี
โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย
เชียงใหม่