มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 28 พลอยMISS TEEN THAILAND 2016

กัญญรัตน์ เรืองรุ่ง
อายุ 15 ปี
โรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์
ปทุมธานี