มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 29 ฟรีนMISS TEEN THAILAND 2017

สโรชา จันทร์กิมฮะ
อายุ 18 ปี
โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ