มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 30 ตองMISS TEEN THAILAND 2017

ธัญชนก ไทยมณี
อายุ 16 ปี
โรงเรียนมารีอุปถัมภ์
นครปฐม