มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 30 ตองMISS TEEN THAILAND 2016

ธัญชนก ไทยมณี
อายุ 16 ปี
โรงเรียนมารีอุปถัมภ์
นครปฐม