มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 32 พลอยMISS TEEN THAILAND 2017

ณัฐธภรณ์ ศึกษา
อายุ 16 ปี
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
เชียงใหม่