มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 33 เคทMISS TEEN THAILAND 2017

ฑิตยา บานเย็น
อายุ 18 ปี
โรงเรียนนครสวรรค์
ชัยนาท