มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 34 ยิ้มMISS TEEN THAILAND 2017

นาตาเลีย คอฟแมน
อายุ 17 ปี
OCAD Online
กรุงเทพฯ