มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 35 นาเดียMISS TEEN THAILAND 2017

พรพรรณ ฟันเดเฟน
อายุ 17 ปี
เทคโนโลยีสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์
กรุงเทพฯ