มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 35 นาเดียMISS TEEN THAILAND 2016

พรพรรณ ฟันเดเฟน
อายุ 17 ปี
เทคโนโลยีสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์
กรุงเทพฯ