มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 38 แตงโมMISS TEEN THAILAND 2017

ทัศนา แมนโซ
อายุ 18 ปี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรุงเทพฯ