มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 39 เบสท์MISS TEEN THAILAND 2017

รักษ์วนีย์ คำสิงห์
อายุ 16 ปี
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 2
กรุงเทพฯ