มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 41 ป๊อบMISS TEEN THAILAND 2016

ธนวรรณ อัศวภูมิ
อายุ 16 ปี
โรงเรียนพระแม่มารีสาทร
กรุงเทพฯ