มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 42 ลีน่าMISS TEEN THAILAND 2017

ลีน่า แบรกฮ๊อฟ
อายุ 16 ปี
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
นนทบุรี