มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 43 น้ำขิงMISS TEEN THAILAND 2017

ณญาริฎา สรรพานิช
อายุ 16 ปี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ