มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 44 ไฟแช็กMISS TEEN THAILAND 2017

วิลาวัณย์ จันทร์ใบเล็ก
อายุ 18 ปี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นนทบุรี