มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 47 พอพิมMISS TEEN THAILAND 2017

ญาดา ทรัพย์ประเสริฐ
อายุ 17 ปี
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
เชียงใหม่