มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 48 ลูกหมูMISS TEEN THAILAND 2017

ณัฐจีรา อมรโรจนวัชร์
อายุ 17 ปี
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
กรุงเทพฯ