มิสทีนไทยแลนด์

หมายเลข 49 นาตาลีMISS TEEN THAILAND 2016

นาตาลี ซูไฟดา
อายุ 17 ปี
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
สุราษฎร์ธานี