ติดต่อ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.missteenthailand.com ,
Facebook : www.facebook.com/missteenthailand

หรือโทร 02-508-8100 ต่อ 1008 , 02-508-8100 ต่อ 8870 
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.30 - 18. 30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)