ติดต่อ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.missteenthailand.com , Facebook : www.facebook.com/missteenthailand หรือโทร 02-508-8100 ต่อ 1008 , 02-508-8100 ต่อ 8870 , 02 5083366-7  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.30 - 17. 30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)