คำถามที่พบบ่อย

ถาม: สนใจอยากเข้าประกวด Miss Teen Thailand ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะ?

ตอบ: เป็นเพศหญิง มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ และต้องไม่เกิน 19 ปี (เกิดระหว่าง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ถึง 4 กันยายน พ.ศ.2547 เท่านั้น ) สัญชาติไทย สถานภาพโสด ไม่เคยผ่านการสมรส หรือให้กำเนิดบุตร ไม่จำกัดส่วนสูงและน้ำหนัก ระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป สามารถ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาไทยได้ดี มีบุคลิกภาพดี และกล้าแสดงออก ที่สำคัญต้องไม่มีข้อผูกพัน และอยู่ในสังกัดกับหน่วยงานหรือบริษัทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ถ่ายแบบ , โฆษณา และโมเดลลิ่ง

ถาม: สามารถรับใบสมัคร Miss Teen Thailand ได้ที่ไหนบ้างคะ ?

ตอบ: สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.missteenthailand.com

ถาม: การสมัคร Online Audition กับยื่นใบสมัครหน้างาน ต่างกันอย่างไรคะ?

ตอบ: การสมัครแบบ Online Audition เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านทางออนไลน์ และส่งคลิปแนะนำตัว พร้อมแสดงความสามารถพิเศษความยาวไม่เกิน 1 นาที ได้ที่ www.missteenthailand.com โดยทางกองประกวด จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 ทาง www.missteenthailand.com เพื่อเข้าสู่การคัดเลือกในรอบถัดไป (รอบคัดเลือก 40 คนสุดท้าย) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 

*หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้ สามารถมาสมัครได้อีกครั้งในรอบที่ 2 ยื่นใบสมัครหน้างาน ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 
ที่ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว BCC Hall ชั้น 5 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

 

การสมัครแบบ ยื่นใบสมัครหน้างาน (วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562) ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครผ่านทางออนไลน์ ที่ www.missteenthailand.com และปรินต์ใบสมัครมายื่นพร้อมกับเอกสาร ที่ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว BCC Hall ชั้น 5 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

*หมายเหตุ ในกรณีที่ผ่านเข้ารอบ ผู้สมัครจะต้องเดินทางมาคัดเลือกอีกครั้งในรอบคัดเลือก 40 คนสุดท้าย ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ที่ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว BCC Hall ชั้น 5 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป 

ถาม: เอกสารที่ต้องใช้ยื่นใบสมัครหน้างานมีอะไรบ้างคะ?

ตอบ:  เอกสารของผู้สมัคร 
- ใบสมัครที่ Print จากการสมัครออนไลน์
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
- รูปถ่ายขนาด 4x6 นิ้ว ครึ่งตัว 1 ใบ 
- รูปถ่ายขนาด 4x6 นิ้ว เต็มตัว 1 ใบ

เอกสารของผู้ปกครอง 
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 (ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบทุกใบ)

 

ถาม: หลังจากที่สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.missteenthailand.com เรียบร้อยแล้วแล้วต้องทำอย่างไรต่อคะ?

ตอบ: สำหรับการสมัครรอบ Online Audition เมื่อสมัครและอัพโหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้น้องๆรอประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 ทาง www.missteenthailand.com และสำหรับรอบยื่นใบสมัครหน้างาน เมื่อน้องๆสมัครเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ปรินต์ใบสมัครเพื่อมายื่น ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว BCC Hall ชั้น 5 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

ถาม: ถ้าไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบ Online Audition สามารถไปสมัครในรอบ ยื่นใบสมัครหน้างานได้อีกไหมคะ

ตอบ: สามารถมาสมัครได้อีกครั้งค่ะ โดยน้องๆต้องปรินต์ใบสมัครเพื่อมายื่นที่หน้างาน ในวันเสาร์ที่  19 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว BCC Hall ชั้น 5 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. พร้อมเอกสารดังนี้

เอกสารของผู้สมัคร 
ใบสมัครที่ Print จากการสมัครออนไลน์
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
รูปถ่ายขนาด 4x6 นิ้ว ครึ่งตัว 1 ใบ 
รูปถ่ายขนาด 4x6 นิ้ว เต็มตัว 1 ใบ

เอกสารของผู้ปกครอง 
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
(ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบทุกใบ)

 

ถาม: ควรเลือกรูปอย่างไรในการส่งเข้าประกวดคะ ?

ตอบ: ควรเป็นรูปที่ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน เห็นตัวผู้สมัครชัดเจนทั้ง 2 รูป ครึ่งตัว และเต็มตัว หันหน้าตรง และไม่ควรใช้ภาพเซลฟี่ค่ะ

ถาม: รูปที่ลงสมัครในเว็บไซต์ต้องเป็นรูปแบบไหนคะ ?

ตอบ: รูปที่ลงสมัครในเว็บไซต์ต้องใช้ทั้งหมด 2 แบบ ครึ่งตัวและเต็มตัว (จะเป็นแนวนอน หรือแนวตั้งก็ได้) และที่สำคัญเป็นต้องไฟล์ JPEG เท่านั้นค่ะ

ถาม: คลิปวีดีโอ สำหรับออนไลน์ ออดิชั่น ควรถ่ายออกมาในรูปแบบไหน แล้วอัพโหลดอย่างไรคะ ?

ตอบ: อัพโหลดคลิปแนะนำตัวพร้อมแสดงความสามารถพิเศษ (ความยาวไม่เกิน 1 นาที) ผ่านทาง www.youtube.com โดยตั้งชื่อคลิปว่า MTT 2019 Online Audition ตามด้วย ชื่อจริง - นามสกุล และนำ Link url คลิปที่อัพโหลด มาใช้ในการสมัคร สามารถดูตัวอย่างได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=7JgEIi7gqmw หรือ https://www.youtube.com/watch?v=0qXTOXndh1s

ถาม: หากต้องการเปลี่ยนรูปที่ลงสมัครไปแล้ว ได้ไหมคะ ?

ตอบ: ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนรูปได้ โดยการล็อคอิน และเลือกเมนูแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ถาม: ถ้าผู้สมัครไม่มีเอกสารลายเซ็นยืนยันคำรับรองของผู้ปกครองสามารถสมัครได้ไหมคะ ?

ตอบ: ทางผู้จัดการประกวดไม่อนุญาตให้ผู้สมัครที่ไม่มีเอกสารลายเซ็นยืนยันคำรับรองของผู้ปกครองเข้าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

ถาม: ถ้าเคยสมัครแล้วสมัครซ้ำได้ไหม ?

ตอบ ถ้าผู้สมัครยังไม่ได้รับตำแหน่งใดๆ ในการประกวดครั้งที่ผ่านๆมา และไม่มีข้อผูกพันหรือสังกัดกับหน่วยงานหรือบริษัทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายแบบโฆษณา รวมถึงอายุยังไม่เกินเกณฑ์ที่ทางกองประกวดกำหนด ก็สามารถสมัครได้อีกค่ะ

ถาม: ต้องแต่งตัวอย่างไรมาในวันคัดเลือกคะ ?

ตอบ ทางกองประกวดไม่ได้กำหนดการแต่งตัว ผู้สมัครสามารถแต่งตัวได้ฟรีสไตล์ได้ตามความเหมาะสม

ถาม: การแสดงความสามารถพิเศษต้องเตรียมอะไรไปบ้างคะ?

ตอบ: ในการคัดเลือกปี 2019 นี้ การแสดงความสามารถพิเศษจะมีในรอบคัดเลือก 40 คนสุดท้ายเท่านั้น โดยผู้เข้าประกวดจะต้องเตรียมอุปกรณ์การแสดงมาเองค่ะและถ้าต้องมีเพลงประกอบการแสดง ให้อัดเสียงเข้ามือถือ หรือ USB แฟลชไดร์ฟ นำมาเปิดประกอบการแสดงได้ค่ะ และความยาวของการแสดงต้องไม่เกิน 1 นาที

ถาม: ถ้าเข้ารอบ 40 คนสุดท้าย ผู้สมัครต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

ตอบ: สามารถดูรายละเอียดได้ที่ :