คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: สนใจอยากเข้าประกวด Miss Teen Thailand ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะ?
ตอบ: เป็นเพศหญิง มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ และต้องไม่เกิน 19 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2541 - 22 สิงหาคม 2546 เท่านั้น) สัญชาติไทย สถานภาพโสด ไม่เคยผ่านการสมรส หรือให้กำเนิดบุตร ไม่จำกัดส่วนสูงและน้ำหนัก ระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป สามารถ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาไทยได้ดี มีบุคลิกภาพดี และกล้าแสดงออก ที่สำคัญต้องไม่มีข้อผูกพัน และอยู่ในสังกัดกับหน่วยงานหรือบริษัทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ถ่ายแบบ , โฆษณา และโมเดลลิ่ง 

 

ถาม: สามารถรับใบสมัคร Miss Teen Thailand ได้ที่ไหนบ้างคะ ?  
ตอบ: สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.missteenthailand.com

 

ถาม: การสมัคร Online Audition กับยื่นใบสมัครหน้างาน ต่างกันอย่างไรคะ?  
ตอบ:  การสมัครแบบ Online Audition  (เปิดรับสมัครตั้งแต่  24 สิงหาคม 2561 - 25 กันยายน 2561)
ผู้สมัคร จะต้องสมัครผ่านทางออนไลน์  และ ส่งคลิปแนะนำตัวความยาวไม่เกิน 1 นาที  ที่ www.missteenthailand.com โดยทางกองประกวด จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ทาง www.missteenthailand.com  เพื่อเข้าสู่การคัดเลือกในรอบถัดไป (รอบ 50 คนสุดท้าย)  ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 *หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้ สามารถมาสมัครได้อีกครั้งในรอบที่ 2 ยื่นใบสมัครหน้างาน ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561) 

 

การสมัครแบบ ยื่นใบสมัครหน้างาน (วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561) ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครผ่านทางออนไลน์ ที่ www.missteenthailand.com และ Print ใบสมัครมายื่นพร้อมกับเอกสารที่หน้างาน ณ  ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว BCC Hall ชั้น 5 ตั้งแต่เวลา 8.00 

 

ถาม: เอกสารที่ต้องใช้ยื่นใบสมัครหน้างานมีอะไรบ้างคะ?
ตอบ:  เอกสารของผู้สมัคร 
- ใบสมัครที่ Print จากการสมัครออนไลน์
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
- รูปถ่ายขนาด 4x6 นิ้ว ครึ่งตัว 1 ใบ 
- รูปถ่ายขนาด 4x6 นิ้ว เต็มตัว 1 ใบ

เอกสารของผู้ปกครอง 
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 (ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบทุกใบ)

 

 

ถาม: หลังจากที่สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.missteenthailand.com เรียบร้อยแล้วแล้วต้องทำอย่างไรต่อคะ?
ตอบ:  สำหรับการสมัครรอบ Online Audition ให้น้องๆรอประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ทาง www.missteenthailand.com และสำหรับรอบยื่นใบสมัครหน้างาน เมื่อน้องๆสมัครเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ปริ๊นต์ใบสมัคร เพื่อมายื่น ในวันที่  20 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว BCC Hall ชั้น 5 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. 

 


ถาม: ถ้าไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบ Online Audition สามารถไปสมัครในรอบ ยื่นใบสมัครหน้างานได้อีกไหมคะ 
ตอบ: สามารถมาสมัครได้อีกครั้งค่ะ โดยน้องๆต้องปริ๊นต์ใบสมัครเพื่อมายื่นที่หน้างาน ในวันที่  20 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว BCC Hall ชั้น 5 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. พร้อมเอกสารดังนี้

เอกสารของผู้สมัคร 
ใบสมัครที่ Print จากการสมัครออนไลน์
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
รูปถ่ายขนาด 4x6 นิ้ว ครึ่งตัว 1 ใบ 
รูปถ่ายขนาด 4x6 นิ้ว เต็มตัว 1 ใบ

เอกสารของผู้ปกครอง 
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
(ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบทุกใบ)

 

 

ถาม: ควรเลือกรูปอย่างไรในการส่งเข้าประกวดคะ ?  
ตอบ: ควรเป็นรูปที่ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน เห็นตัวผู้สมัครชัดเจนทั้ง 2 รูป ครึ่งตัว และเต็มตัว หันหน้าตรง และไม่ควรใช้ภาพเซลฟี่ค่ะ  

 

 

ถาม: รูปที่ลงสมัครในเว็บไซต์ต้องเป็นรูปแบบไหนคะ ?  
ตอบ: รูปที่ลงสมัครในเว็บไซต์ต้องใช้ทั้งหมด 2 แบบ ครึ่งตัวและเต็มตัว (จะเป็นแนวนอน หรือแนวตั้งก็ได้) และที่สำคัญเป็นต้องไฟล์ JPEG เท่านั้นค่ะ

 

 

ถาม:  คลิปวีดีโอ สำหรับออนไลน์ ออดิชั่น ควรถ่ายออกมาในรูปแบบไหน แล้วอัพโหลดอย่างไรคะ ?  
ตอบ: อัพโหลดคลิปแนะนำตัว (ความยาวไม่เกิน 1 นาที) ผ่านทาง www.youtube.com โดยตั้งชื่อคลิปว่า MTT 2018 Online Audition ตามด้วย ชื่อจริง - นามสกุล และนำ Link คลิปที่อัพโหลด มาใช้ในการสมัคร สามารถดูตัวอย่างได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=N85SPDkDxnw หรือ https://www.youtube.com/watch?v=aUQ9hE4ANDw ค่ะ 

 

 

ถาม: หากต้องการเปลี่ยนรูปที่ลงสมัครไปแล้ว ได้ไหมคะ ?  
ตอบ ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนรูปได้ โดยการล็อคอิน และเลือกเมนูแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 

 

ถาม: ถ้าผู้สมัครไม่มีเอกสารลายเซ็นยืนยันคำรับรองของผู้ปกครองสามารถสมัครได้ไหมคะ ?  
ตอบ ทางผู้จัดการประกวดไม่อนุญาตให้ผู้สมัครที่ไม่มีเอกสารลายเซ็นยืนยันคำรับรองของผู้ปกครองเข้าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 

 

 

ถาม: ถ้าเคยสมัครแล้วสมัครซ้ำได้ไหม ?  
ตอบ ถ้าผู้สมัครยังไม่ได้รับตำแหน่งใดๆ ในการประกวดครั้งที่ผ่านๆ มา และไม่มีข้อผูกพันหรือสังกัดกับหน่วยงานหรือบริษัทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายแบบโฆษณา รวมถึงอายุยังไม่เกินเกณฑ์ที่ทางกองประกวดกำหนด ก็สามารถสมัครได้อีกค่ะ 

 

 

ถาม: ต้องแต่งตัวอย่างไรมาในวันคัดเลือกคะ ?  
ตอบ ทางกองประกวดไม่ได้กำหนดการแต่งตัว ผู้สมัครสามารถแต่งตัวได้ฟรีสไตล์ได้ตามความเหมาะสม

 

 

ถาม: การแสดงความสามารถพิเศษต้องเตรียมอะไรไปบ้างคะ?
ตอบ  ในการคัดเลือกปี 2018 นี้ การแสดงความสามารถพิเศษจะมีในรอบคัดเลือก 50 คนสุดท้ายเท่านั้น  โดยผู้เข้าประกวด จะต้องเตรียมอุปกรณ์การแสดงมาเองค่ะและถ้าต้องมีเพลงประกอบการแสดง ให้อัดเสียงเข้ามือถือ หรือ USB แฟลชไดร์ฟ  นำมาเปิดประกอบการแสดงได้ค่ะ และความยาวของการแสดงต้องไม่เกิน 1 นาที 


 
ถาม: ถ้าเข้ารอบ 50 คนสุดท้าย ผู้สมัครต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?
ตอบ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : การเตรียมตัวสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบ 50 คนสุดท้าย