ทำเนียบ มิสทีน ไทยแลนด์

 
 • ทำเนียบ มิสทีน ไทยแลนด์
   

  2019 ชรินพร เงินเจริญ (ปิ่น)
  ธนพร มะภิโกสิ (หมิว)
  ลีน่า โลแมกซ์ (ลีน่า)
  มาริสา มาเรีย โชลล์ (มายด์)
  จัสมิน มาเรีย ลิซ่า แอนเดอร์สัน (มิมี่)
 • ทำเนียบ มิสทีน ไทยแลนด์
   

  2018 วรรณรดา เพชรชำนาญ (เอฟฟี่)
  ชนกนันท์ เสนปิ่น (เบนซ์)
  อาพิชชนันท์ ติปยานนท์ (แต๋ม)
  ภาวิณี เพเกน (รีเบ็คก้า)
  กัญญรัตน์ เรืองรุ่ง (พลอย)
 • ทำเนียบ มิสทีน ไทยแลนด์

  2017 ศิภัชรดา ผิวทอง (วินนี่)
  จรินรัตน์ ทาสี (มายมิ้นท์)
  ลีน่า แบรกฮ๊อฟ (ลีน่า)
  ลิตา จันทร์วราภา (อิงแลนด์)
  เบญญาภา จีนประสม (วิว)
 • ทำเนียบ มิสทีน ไทยแลนด์

  2016 เจนนิเฟอร์ โจนส์ (เจนนี่)
  มโนรส สิทธิไชย (การ์ด)
  เจนนิเฟอร์ มาลิทส์ (เจนนี่)
  นาตาลี พิมพ์พจี นอยเฮ้าส์ (นาตาลี)
  เอมมี่ คิม ซอเยอร์ (เอมมี่)
 • ทำเนียบ มิสทีน ไทยแลนด์

  2015 วริศรา ศรีเพชร (ครีม)
  บุศรินทร์ วงศ์ลีลนนท์ (เกรซ)    
  ณัชญา กลัดชื่น (หมิว)
  กานติมา ประเสริฐ (มิ้ว)
  ธัญชนก หงษ์ทองคำ (หลุยส์)
 • ทำเนียบ มิสทีน ไทยแลนด์

  2014 พัฒนิดา พุ่มชูแสง (มายด์)
  ชนนันท์ เลิศปัญญาพรชัย (น้ำหวาน)
  ไพรดา ก่ำทอง (นุ้ย)
  ภัครมัย ประชาสิริกุล (กิ๊ก)
  รมิดา จีรนรภัทร (เจน)
 • ทำเนียบ มิสทีน ไทยแลนด์

  2013 พรชดา เครือคช (มะเหมี่ยว)
  ชลธิชา ชัยชิต (เตย)
  ไอยวริญร์ ชื่นชอบ (อีฟ)
  ภัทรารวีย์ เบ้าสุวรรณ (เบสท์)
  สิริพิม ตันสุวรรณรัตน์ (โฟน)
 • ทำเนียบ มิสทีน ไทยแลนด์

  2012 เทีย ลี่ ทวีพาณิชย์พันธุ์ (เทีย)
  วิรากร คิ้วศุภกร (ฟร้อน)
  ธนพร ศรีวิราช (จุ๊บจิ๊บ)
  ปีย์วรา ผดุงสัตยวงศ์ (เอมี่)
  นุชนาถ ประสพศักดิ์ (ฝ้าย)
 • ทำเนียบ มิสทีน ไทยแลนด์

  2011 มุกดา นรินทร์รักษ์ (มุก)
  กมลวรรณ ศตรัตพะยูน (พิ้งค์)
  มาเรีย เฮิร์ชเลอร์ (สกาย)
  เบนาซิต เพียรรักษ์ (ชิต)
  อนิส สุวิทย์ (มายด์)
 • ทำเนียบ มิสทีน ไทยแลนด์

  2010 ฮาน่า ลีวิส (ฮาน่า)
  รัญดภา มันตะลัมพะ (พลอย)
  ปราณวรินทร์ ปามี (โย)
  วันทนีย์ ฟักแก้ว (มิ้น)
  กัญฐณา หล่อเจนจิรานนท์ (มายด์)
 • ทำเนียบ มิสทีน ไทยแลนด์

  2009 เซฟฟานี่ อาวะนิค (เซฟ)
  มิเชล เบอร์แมน (มิเชล)
  วุฒิณี ทองแก้ว (โค้ช)
  คริสติน่า ฮูน (นีน่า)
  ปรียากานต์ ใจกันทะ (ยิหวา)
 • ทำเนียบ มิสทีน ไทยแลนด์

  2008 ศรศิลป์ มณีวรรณ์ (มะนาว)
  ฐานิต ธนะโสภณ (ดรีม)
  จาด้า อินโตเร่ (จาด้า)
  ทิพย์รัตน์ อมาตยกุล (ลูกตาล)
  ณัฐวรรณธร ไทยเจริญ (มดส้ม)
 • ทำเนียบ มิสทีน ไทยแลนด์

  2007 ธนิจจิญญา ธนันต์ชัยกานต์ (หญิง)
  พานทอง เข็มทอง (นิก)
  พรรณเพียงเดือน สารพัตร (ดีน)
  ชาลีน แนพแมน (ชาลีน)
  ชนิสาร์ บังคมเนตร (อุ้ม)
 • ทำเนียบ มิสทีน ไทยแลนด์

  2006 อาเมเรีย จาคอป (เอมี่)
  พีชญา วัฒนามนตรี (มิน)
  พรรณประภา ยงค์ตระกูล (บุ๋ม)
  พัทธนันท์ ภักดี (จูน)
  สิรัชชา พัชรฑีฆะสุข (ฟ้า)
 • ทำเนียบ มิสทีน ไทยแลนด์

  2005 อธิชนัน ศรีเสวก (ไอซ์)
  ศิริพิชยา วิสิฐไวทยากุล (เอม)
  โมนิก้า เมอลเลอร์ (โม)
  หทัยทิพย์ กังพานิช (เมย์)
  พิมพ์ขวัญ บุตรจิตพิมล (พิม)
 • ทำเนียบ มิสทีน ไทยแลนด์

  2004 กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า (เกรซ)
  ศราวดี เพิ่มสินทวี (พลอย)
  กัญญกร พินิจ (เตย)
  พัชรมัย สุขประเสริฐ (ฝน)
  วรวิตา จันทร์หุ่น (แนน)
 • ทำเนียบ มิสทีน ไทยแลนด์

  2003 พิชญา เชาวลิต (ฟาง)
  อชิรญา ประสุตานนท์  (อชิ)
  อภัสนันท์ วรภิรมย์รักษ์ (อลิช)
  สิริลภัส กองตระการ (หมิว)
  พัชรินทร์ จัดกระบวนพล (น้ำฝน)
 • ทำเนียบ มิสทีน ไทยแลนด์

  2002 ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ (เชียร์)
  นุสรา สุขหน้าไม้ (จุ๋ม)
  ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์ (หยก) 
   
 • ทำเนียบ มิสทีน ไทยแลนด์

  2001 บุษรา ศรีรุ่งเรือง (กิ๊ฟ)
  ศศิธร กิ่งแก้ว (ตุ๊กตา)
  มาลินี เมอร์ฟี่ (ฝน)
 • ทำเนียบ มิสทีน ไทยแลนด์

  2000 เยาวลักษณ์ ไตรสุรัตน์ (เจี๊ยบ)
  ชมพูนุช เศวตวงศ์
  ฐานมาศ ขวัญหวาน
 • ทำเนียบ มิสทีน ไทยแลนด์

  1999 ชมนภา ลาภบำรุงวงศ์ (แอน)
  เขมกุล เรืองแย้ม (แอ๊นท์)
  อังคณา ธรรมวิไล (แก้ว)
 • ทำเนียบ มิสทีน ไทยแลนด์

  1998 สลักจิต คงเสถียร (อุ้ย)
  ณัฎฐา วสุวัต (ฝ้าย)
  ปิติมา ถีถะแก้ว (ปัด)
 • ทำเนียบ มิสทีน ไทยแลนด์

  1997 อัสรีนา ถมยาปริวัฒน์ (นา)
  เมทินี ตาสุข (เมย์)
  วันวิสาข์ คำแดงใหญ่ (เป)
 • ทำเนียบ มิสทีน ไทยแลนด์

  1996 วรรณพร ฉิมบรรจง (ทราย)
  มาริษา ฮอร์น (เมย์)
  ณัฐธิดา สุวรรณโสภณ (เพลิน)
 • ทำเนียบ มิสทีน ไทยแลนด์

  1994 น้ำทิพย์ เสียมทอง (ทิพย์)
  อารีย์สรวง นิลวรรณ (จุ๊บแจง)
   
 • ทำเนียบ มิสทีน ไทยแลนด์

  1993 สุภาภรณ์ แสงทอง (สุ)
  วราภรณ์ แสนบัว (จูม)
  จิราภรณ์ ศรีขัดเค้า (กุ้ง) 
 • ทำเนียบ มิสทีน ไทยแลนด์

  1992 ชฎาธาร ศรีสุข (อ้อ)
  อัจฉรา ทองเทพ (เอ๋)
  ณัฐพร วีรกุล (หนิง)
 • ทำเนียบ มิสทีน ไทยแลนด์

  1991 รัชนีกร พันธุ์มณี (ต้อม)
  วรรณทิพา เจริญมา (เอ)
  พัชราภรณ์ สว่างภพ (หญิง)
 • ทำเนียบ มิสทีน ไทยแลนด์

  1990 พรพรรณ เชาวฤทธิ์ (ปลา)
  มธุรส พลีทส์ (เชอรี่)
  นิลเนตร สุทธิประภา
 • ทำเนียบ มิสทีน ไทยแลนด์

  1989 เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์ (ปุ้ย)
  กุลธิดา เจริญลาภ (เอ๋)
  จุฬาลักษณ์ อินทเลน (แหม่ม)