ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านเข้ารอบ ออนไลน์ออดิชั่น มิสทีน ไทยแลนด์ 2019 บาย เฮลโล

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านเข้ารอบ ออนไลน์ออดิชั่น มิสทีน ไทยแลนด์ 2019 บาย เฮลโล

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารอบ ออนไลน์ออดิชั่น มิสทีน ไทยแลนด์ 2019 บาย เฮลโล 
ลำดับของผู้เข้ารอบไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนแต่อย่างใด 
*ผู้เข้ารอบทุกคน กรุณาอ่านหมายเหตุ และกำหนดการในการคัดเลือกรอบต่อไป ที่ด้านล่างด้วยนะคะ
 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น อายุ สถานศึกษา จังหวัด
1 จิราพัชร ดาทุมมา ขิม 16 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
2 ศศิวิมล อมรวรพักตร์ เเข 16 โรงเรียนพระหฤทัยคอนเเวนต์ นนทบุรี
3 ชวพร สุภาพบุรุษ ฟาโรห์ 18 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
4 ณิชชาวีณ์ ธีรสิทธิ์สาธิต เนม 16 โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
5 อาเซีย​ แฟร์ราโร อาเซีย​ 15 โรงเรียน​สตรีภูเก็ต ภูเก็ต
6 เอเรียล สายพิณ เอลา เอเรียล 17 โรงเรียนหันคาพิทยาคม ชัยนาท
7 ณิชา อิศรางกูร ณ อยุธยา นินา 15 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ
8 ภัทรปภา แสงทอง แผ่นเพลง 19 มศว กรุงเทพมหานคร
9 ธัญชนก เจริญจันทร์ ซาร่า 19 มหาวิศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ กรุงเทพมหานคร
10 กฤษณา แจ่มจันทร์ ปูน 17 อนุราชประสิทธิ์ นนทบุรี
11 ปานชีวา ภวังคะรัต ชมพู 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นนทบุรี
12 กัญญาณัฐ มีสาย องุ่น 18 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
13 ปณัฐตา เกียรติอนันต์ แบมบี้ 17 โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ กรุงเทพมหานคร
14 ญาณิศา ศรีสมบูรณ์ ฝ้าย 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
15 ณปภัช พนมบรรจง บัว 17 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
16 จินต์จุฑา ศิริเพ็ง Jaja 18 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
17 นัฐริกา ปามา แอนนา 19 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี
18 อิศราพร อังคนาพร แก้ม 19 รัฐศาสตร์ จุฬา กรุงเทพมหานคร
19 ต้องรัก สกุลวัฒนะ ลูกพีช 16 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
20 มาริสา หวังพิทักษ์กุล พิม 16 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
21 ซินดี้ เดอะโกรน ซินดี้ 17 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เชียงราย
22 พรชนก รอดเจริญ นินี 18 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
23 น.ณิชารีย์ ขำทวี ปี๋ 18 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
24 นัทธมน พาดา จุนเจือ 16 โรงเรียสามัคคีวิทยาคม เชียงราย
25 นางสาว จันทรา ประมงกิจ ฟ้าใส 18 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒ กรุงเทพมหานคร
26 สุดารัตน์ ขลิบเงิน นุ่น 18 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ลพบุรี
27 ศุภรดา พัฒนาศูร ไปไปร์ 17 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
28 กรกนก โนนทิง Noey 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี
29 ณัฐชนน รังสีเลิศ น้ำฟ้า 19 คำอธิบายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
30 น.ส.ญาณิศา ถิระการ มิ้นท์ 16 โรงเรียน หอวัง กรุงเทพมหานคร
31 นางสาวภัทราภรณ์ กล่ำเงิน ไอซ์ 18 โรงเรียนสตรีอ่างทอง อ่างทอง
32 นางสาวยุพารัตน์ สร้อยนาค ฟรอย 16 โรงเรียนวังไกลกังวัล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจวบคีรีขันธ์
33 มาริสา มาเรีย โชลล์ มายด์ 16 โรงเรียนบูรพาพัฒนาศาตร์ ชลบุรี
34 ธนพร มะภิโกสิ หมิว 17 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สมุทรสาคร
35 ลีน่า โลแมกซ์ ลีน่า 18 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
36 เทเรซ่า สมิธ เทเรซ่า 18 St Aidan C.E. High School นนทบุรี
37 พลอยลดา มหาพานิช พลอย 16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) มหาสารคาม
38 ณัฐณิชา มิคะนุช น้ำว้า 18 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
39 ธนัชญา ตรีสิริเกษม บิว 17 สาธิตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
40 สรัสวดี พาแรงคิโอ แองจี้ 18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมธานี
41 นางสาวภัทรนันท์ เฉลิมชัย เดย์ 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
42 พิชญ์สินี สุวรรณทรัพย์ เนอส 19 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น
43 วรรณทณี อินช้อย มายด์มี่ 18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำพูน
44 พิชาภา หนองคูน้อย เนย 19 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) กรุงเทพมหานคร
45 เปมิกา วัฒนชาลี เหม่ยอัน 16 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
46 อนัญญา ชมจันทร์ ใบเฟิร์น 15 รร.หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา
47 กรรณิการ์ เสงี่ยมงาม พิ้งกี้ 19 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
48 ไอสยา สุทธิพงษ์ ไอซ์ 17 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี กรุงเทพมหานคร
49 ธนพร แม้นพ่วง จอย 18 โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน นนทบุรี
50 ศศปกรณ์ โอสถานนท์ เพลง 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ปทุมธานี
51 นางสาวบงกชธร วงษ์ศิริ ออย 17 โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี
52 ชากีนาฮ์ รัตนบูรณ์ ชา 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
53 ชุติญา ใกล้กลาง น้ำหวาน 15 โรงเรียน นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร
54 นางสาว ณิชาภา ปรีชาพณิชยกุล เเพรพิม 18 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
55 เสาวภาคย์ วงศานิตย์ ฝ้าย 17 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา ลพบุรี
56 น.ส.จิรัฐิพร วิวัฒนานนท์ หนูแอร์ 17 รร.ราชวินิต มัธยม นนทบุรี
57 อภิสรา รักษาพล พลอย 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช
58 พิมพ์มาดา จิตต์เที่ยง เซญ่า 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
59 ฐิติวรดา แสงศรี กีตาร์ 18 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สกลนคร
60 ชนินาถ วิลสัน ลิซ่า 18 วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์
61 นางสาว แจ็สมิน มูนเดล แจ็สมิน 15 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ ชลบุรี
62 นางสาว สุภัสสรา แสงสว่าง Dreamworld 15 โรงเรียนนวมินทราชูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
63 นส.รสิกา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา เอิร์น 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพมหานคร
64 นภิสา อุมา นานีน่า 18 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
65 วรินทร จงเกียรติกาญจน์ เอม 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
66 นางสาวนภัสสร เศรษฐ​วี​รวัฒน์​ เนย 17 โรงเรัยนอัสสัมชัญ​สมุทรปราการ​ กรุงเทพมหานคร
67 ศิริพรรณ ศิริประทุม มุก 17 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
68 นางสาว สมิตานัน มีพรหม Donut 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร
69 ชัชชญา หิรัญธัญพิชชา ลีลี่ 19 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี
70 เจสซิก้า เเซน Jessie 17 โรงเรียนบรูพาพัฒนศาสตร์ ชลบุรี
71 เกรซ ริชาร์ดสัน เกรซ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
72 อาทิติยา แพงสุภา พันซ์ 16 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์
73 นัญษยาภรณ์ เลิศปวีรัตน์ น้องบุญ 16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร นนทบุรี
74 อมรรัตน์ อุทัยศรี น้องฟ้า 18 โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
75 เจนิษา เพ็ชร์เล็ก เจนนี่ (jenny) 17 มอ.วิทยานุสรณ์ หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี
76 ภูน้ำฟ้า ไชยศรี เพียว Pure 19 มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี
77 บุณยาพร ศรีภาวินทร์ เบล 17 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สมุทรสาคร
78 นางสาวโชษิตา ไตรจักรปราณี โคเรีย 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี ปทุมธานี
79 มานิตา กาบยุบล ฟาง 17 โรงเรียรยุวทูตศึกษา 2 อุบลราชธานี อุบลราชธานี
80 กันติชา ลีลาเจริญทอง ฟอยล์ 18 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม เชียงใหม่
81 วรกมล เจริญศรี จีม 18 โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทุบรี นนทบุรี
82 ชณิสษา รุจิวัชรธนา มามิ 18 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
83 แพรวา คูซลี่ เอวา 17 Cinco ranch High school ชลบุรี
84 ชนิกานต์ เตมิยะ ปาย 19 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
85 เนตรนภา ศรีดาหลง Fah 17 โรงเรียนแก่งคอย จ.สระบุรี สระบุรี
86 ชนัญชิดา หาญประเสริฐ พรีมมี่ 18 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
87 จารุวรรณ เสือประเสริฐ เส้นด้าย 19 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมุทรปราการ

 

*หมายเหตุ 1 ผู้เข้ารอบทั้ง 87 คน จะต้องเดินทางมาคัดเลือกอีกครั้ง ในรอบคัดเลือก 40 คนสุดท้าย วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 BCC Hall ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้เข้ารอบทั้ง 87 คน จะต้องเตรียมความสามารถพิเศษมาแสดง (ความยาวไม่เกิน 1 นาที)  
 
*หมายเหตุ 2 สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเข้ารอบออนไลน์ออดิชั่น สามารถปริ๊นต์ใบสมัคร และนำมายื่นได้อีกครั้ง หน้างาน ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 (รอบที่ 2)  ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 BCC Hall ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป 
 
*หมายเหตุ 3 ผู้ผ่านเข้ารอบ Online Audition และ รอบยื่นใบสมัครหน้างาน จะต้องเดินทางมาคัดเลือกอีกครั้ง ในรอบคัดเลือก 40 คนสุดท้าย วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562  อ่านกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ https://www.missteenthailand.com/schedule
 
ติดต่อ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทาง Facebook : www.facebook.com/missteenthailand หรือโทร 02-508-8100 ต่อ 1008, 02-508-8100 ต่อ 8870 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-18. 30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)