ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ ออนไลน์ ออดิชั่น มิสทีน ไทยแลนด์ 2018 บาย ชาเม่

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ ออนไลน์ ออดิชั่น มิสทีน ไทยแลนด์ 2018 บาย ชาเม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ Online Audition มิสทีน ไทยแลนด์ 2018 บาย ชาเม่
*ผู้เข้ารอบทุกคน กรุณาอ่านหมายเหตุ และกำหนดการในการคัดเลือกรอบต่อไป ที่ด้านล่างค่ะ
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น อายุ สถานศึกษา
1 พิมพสุภา ประทีปอุษานนท์ พริมโรส 18 โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
2 นาฎา เกรียงไกรธรณี นาดา 19 Eastern Asia University
3 มัณฑนา ทวีรัตน์ ผ้าแพร 18 มหาลัยศรีปทุม
4 รชาดา พานิชนาวา หญิง 17 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
5 ศิริกร เลขา เฟิสท 15 โรงเรียนวารีเชียงใหม่
6 ภาสินี อุดฝาง เฟิร์ส 18 โรงเรียนมาเรียลัย
7 จิราวรรณ พงษ์ปราโมทย์ สงกรานต์ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
8 จุฑามณี ธีระโกวิทขจร ปิ่น 18 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภฯ
9 ภณสา ยนจอหอ หลิง หลิง 16 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
10 ชนกนภัสสร ชาญสมร มายด์ 18 อัสสัมชัญสมุทรปราการ
11 ญาดา ทรัพย์ประเสริฐ พิม 19 มหาวิทยาลัยชียงใหม่
12 ปัณฑิตา วัฒนาศรีเรืองกุล น้ำตาล 17 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
13 ณฐพร ศิริรัตนอัมพร ออม 16 Superstar college of arts
14 พรนัชชา สายสินธุ์ ฟ้าใหม่ 18 มหาวิทยาลัยนเรศวร
15 โจริญ คัมภีรพันธุ์ โจ 19 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 นันทิกานต์ จุทอง ซินซิน 19 หาดใหญ่วิทยาลัย
17 ณิชชาวีณ์ ธีรสิทธิ์สาธิต เนม 15 โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด
18 น.ส. เอมลี กิลด์ เอม 16 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
19 วนัสนันท์ อยู่คง น้ำหวาน 17 โรงเรียนศรีบุณยานนท์
20 ชัชชญา หิรัญธัญพิชชา ลีลี่ 18 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
21 พรชนก รอดเจริญ นินี 17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22 นางสาวพิมพิกา ศรีวิชัย ตุ๊กตา 18 มหาลัยวิทยาอีสเทิรน์เอเชีย
23 พลอยสวย ลือบางใหญ่ เนย 18 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
24 ธนพร กองเพ็ง ขิง 17 โรงเรียนสตรีนนทบุรี
25 อิสริยา จารณะ ปิ่นเกล้า 19 มหาวิทยาลัยทักษิณ
26 พรหมพร พรหมมาภิรมย์ กีต้า 16 GED
27 ธัญลักษณ์ ยศยานันท์ จินนี่ 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
28 อชิรญา แก้วชลคราม อชิ 18 GED
29 วิศัลย์ศยา ซารีเนน ภาคินพณิชย์กุล Friend 19 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
30 ภักภิราภรณ์ รักถิ่นไทย ริมเมย 16 โรงเรียน เฉลิมขวัญสตรี
31 จิดาภา ช้างประเสริฐ ดรีม 19 มหาวิทยาลัย​สงขลา​นครินทร์​
32 พรพิมล พิมพา มายด์ 18 โรงเรียนนารีวิทยา
33 ปิยะธิดา โรจน์จุฑารักษ์ Tatar 19 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต
34 นันทพร ภูสุมาศ วาวา 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาารสุวรรณภูมิ
35 ชนกนันท์ เสนปิ่น เบนซ์ 18 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
36 ประกายแก้ว ประทีป ณ ถลาง ประทีป ปลื้ม 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
37 ณิชาภัทร ไตชิละสุนทร แอ้นท์ 16 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
38 ณัฐณิชา มูสิกะ แตงกวา 18 โรงเรียนพลวิทยา
39 เจนนิเฟอร์ อีโนส เจน 16 โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา
40 วณิดา ช่อมะลิ เนย 16 โรงเรียนบางบัวทอง
41 นภาพร อุ่นศิริ อุ่น 16 โรงเรียนบางบัวทอง
42 จัสมีน ริชเทอร์ จัสมีน 18 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
43 ฐิติพันธ์ มาประชุม โฟร์โมสต์ 17 St.peter School
44 พิชญานิน สุทา มิลค์ 16 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
45 จิรัฐิพร วิวัฒนานนท์ แอร์ 16 โรงเรียนราชวินิต มัธยม
46 จริญญา ชอุ่มผล ไอซ์ 15 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
47 นางสาว พิมพ์มาดา ใจสักเสริญ พิมมา 17 ดาราวิทยาลัย
48 เพชรวี การินทร์ ป่าน 18 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
49 ชุดาภา ภัสสราโชติ มิสุ 17 โรงเรียนสรรพวิทยาคม
50 พลอยไพลิน ทบลา การ์ตูน 17 กาญจนานุเคราะห์
51 วรรณทณี อินช้อย มายด์ 18 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
52 สวิตตา คำฝอย ใบบัว 15 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
53 ศศิธร พูลทอง มะปราง 18 โรงเรียนสตรีอ่างทอง
54 รีมา สองเมือง รีมา 16 ดาวรุ่งวิทยาภูเก็ต
55 ภัณฑิรา กันตจารนิติ ไอริ 16 โรงเรียนชลกันนานุกูล
56 บุษยมาส รัศมีสวัสดิ์ ฟ้าใส 17 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
57 วรรณพร เตชพรอวยชัย นุ๊กนิก 18 มหาวิทยาลัยรังสิต
58 อัณณา เลิศศักดิ์วรกุล พิม 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
59 ธนภสร มากเมือง ผักบุ้ง 16 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
60 ชนินาถ วิลสัน เมลิซ่า 17 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
61 นางสาวธัญพร แซ่อึ๊ง ออย 17 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
62 กนกอร นาวัลย์ น้ำฝน 19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
63 ณัฐธิดา นำเจริญลาภ แชมป์ 18 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
64 สัณห์สิตา แก้วก่อง แนต 15 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์
65 สิริโชค โกศัลวิตร ทูเทิล 19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
66 น.ส.มัญชุสา แก้วผลึก ขนุุน 17 วิทยาลัยนาฏศิลป
67 นางสาวนริศรา ไอ่แสน ทราย 16 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
68 ภิรฎา แพรทท์ รฏา 17 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
69 นางสาวศุภิสรา จันทราช เรย์ 17 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
70 นส.กัญญาพัชร เพชรน้อย เนย 16 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
71 อภิชญา ทากลาง หญิง 15 โรงเรียนวารีเชียงใหม่
72 เฉิงหยวน จาง โคโค่ 17 โรงเรียนพิงครัตน์
73 พิมพ์ลภัส บุญรอดชู บิว 16 โรงเรียนวารีเชียงใหม่
74 กรรณิการ์ เสงี่ยมงาม พิ้งกี้ 18 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
75 พิชญ์ณัฐ กว้างคณานุรักษ์ ปันปัน 18 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
76 ณฐมน วันทอง มุก 16 โรงเรียนมารีย์อุปภัมภ์
77 เอ็มเมลีน เสรีน่า ครู แอม 18 ดาราวิทยาลัย
78 เกวริน เบร็ตแต็งเกอร์ บาร์บี้ 16 ตันตรารักษ์
79 ธันยพร กระจ่างบท สมาย 19 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
80 อาเรีย ชาร์ลิ่ง ณ เชียงใหม่ อาเรีย 15 มงฟอร์ตวิทยาลัย
81 มิเชล ฮ้อดเดวิค มิเชล 18 รามคำแหง
82 นวนันทน์ โตวรพันธ์ วาวา 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
83 ชฎาภรณ์ สว่างรุ่ง แอนนา 17 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
84 ณัฐณิชา กวีสุขวรกุล พลอย 18 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
85 อายูมิ ซูซูกิ ยูมิ 17 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
86 อภัสสรา สนแสบ จีน่า 17 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
87 นางสาวจิรัฐพร ล้อมรอบ จ๊ะจ๋า 17 โรงเรียนบางละมุง
88 ปานชีวา ไชยสาน Benny 19 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
89 วริศรา สุขเลิศตระกูล ออมสิน 15 ขอนแก่นวิทยายน
90 กีรติ ศรีมงคลกาญจน์ มุก 17 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
91 สุพิชญา สายน้ำน่าน มุก 17 โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ
92 อารียา นามคุณ แพม 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
93 นันท์นภัส พรรณานิคม ยี่หวา 16 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์
94 จินต์จุฑา ศิริเพ็ง จ๊ะจ๋า 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
95 วรรณภา ภูมิจันดา บ๋อม 15 นิรมลชุมพร
96 ภารินทร์รัตน์ สุริยะคำ ฟิม 17 ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
97 อมลมณี จันทวงษาโรจน์ แอ่มแอ๊ม 16 ธัญรัตน์
98 เจสสิก้า ลูเดอร์ Jessie 16 Christian German School Chiang Mai
99 จิรภิญญา โกวิทกิจวงศ์ ใบเฟิร์น 17 รร.พระแม่สกลสงเคราะห์
100 เทย์เลอร์ ไฮลู Taylore 16 Berkeley International School
101 นางสาวศิริพรรณ ศิริประทุม มุก 16 เบญจมราชรังสฤษฎิ์
102 ภัทรวดี อุปถัมภ์ พิม 18 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
103 เสาวภาคย์ วงศานิตย์ ฝ้าย 16 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
104 พิชาภา หนองคูน้อย เนย 18 วิทยาลัยศิลปะดนตรีและการแสดง
105 รัตน์ติญา ชีวะสาโร เนย 18 Superstars college of art
106 บุษบา พลอยสำลี พลอยใส 16 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
107 นางสาว เบญญาภา สายเสาร์ โบว์ 16 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
108 วิยะดา ทองแพง แนน 16 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
109 วิรัญษ์ชนา ไพบูลย์ เพ็นท์ตี้ 15 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
110 วราภรณ์ สอนอินทร์ เจน 17 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ
111 ชวพร สุภาพบุรุษ ฟาโรห์ 17 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
112 กัญญรัตน์ เรืองรุ่ง พลอย 18 สาธิวไลยอลงกรณ์
113 ณัฐจิมาศ ภาษีผล แพท 15 โรงเรียนสารสาสน์วิเทคสายไหม
114 กมลวรรณ หมื่นสมบัติ เนย 18 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
115 ปิยาพัชร ติรณะรัต มายด์ 16 โรงเรียนสตรีภูเก็ต
116 สุภัสสรา หมื่นส่ง สุซี่ 18 มหาวิยาลัยนเรศวร
117 กัญดาลักษณ์ เจริญวัฒนศิริ ซันย่า 15 ศึกษานารี
118 ณัฎธิดา บุญลาภ เนส 15 โรงเรียนดัดดรุณี
119 นางสาว จันทรา ประมงกิจ ฟ้าใส 17 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา2
120 กรกนก โนนทิง เนย 18 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
121 จริยา พรหมทา ขนุุน 17 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ
122 เมลิสซ่า บอนเน็ต เมย์ 17 ขอนแก่นวิทยายน
123 นลนริน เวฬุ บัว 16 บดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )
124 รุจิรา โรจนเพียนรสถิต มิ้นท์ 17 Harrow International School Bangkok
125 อันนา วาร์เลอร์ ไอซ์ 18 โรงเรียนสตรีอ่างทอง
126 มาริษา เคลลี่ ทัง เคลลี่ 18 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
127 ผกามาศ ภูมิจันดา แบ๋ม 15 นิลมล
128 ธนัสสรณ์ ลิ้มวชิรานนท์ หยก 17 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
129 ณัชชา อินทรนิกูล ฟ้า 18 โรงเรียนสายธรรมจันทร์
130 เจติยา ขุนรักษ์ เจล 16 หอวัง
131 ปิยวัสน์ มุนินทร แยม 17 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
132 ณิชกมล ชูชื่น ออม 16 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
133 จิดาภา ลิ้มรัตนดำรงค์ ฟ้า 17 โรงเรียน อัสสัมชัญสมุทรปราปาร
134 น.ส.ชลธิชา อุ่นยศ โมเดล 16 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
135 นางสาวอลิเชีย บูคลิน เชียร์ 15 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
136 วิภวานี โตวรพันธ์ จิงเกิ้ล 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
137 ศรินธรณ์ แบรนสตัน Lara 15 NIST International school
138 นาดิร่า อดุลย์พิจิตร แจม 17 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร
139 ปัณฑิตา กองสุข น้ำปั่น 18 โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา
140 อธิการ จิวะพงศ์ ปริม 16 โรงเรียนหอวัง
141 ศิริลดา จงกล พั้นซ์ 15 โรงเรียนนครสวรรค์
142 ชนิกานต์ เหลืองจันทึก เดียร์ 17 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
143 อนันญา เข็มทอง มิ้นท์ 17 ร.ร พระปฐมวิทยาลัย
144 น.ส ชลันดา แปงการิยา ฝ้าย 17 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
145 อารยา สิมาชัย หมิว 16 ราชวินิตบางแก้ว
146 กมลพรรณ เพ็งสลุง เจนนี่ 18 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
147 นางสาว พิชญา แก้วนอก เฟรม 18 โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
148 ภัทรดร เหลืองอร่าม ไชน่า 16 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
149 ชนิภา ขาวนวล ชิ 17 โรงเรียนกวงฮั้ว
150 ณัฐณิชา บุญมูล ณัฐ 19 มหาลัยรามคำแหง
151 ณัฐนรีย์ อนันทบริพงศ์ เรฮาน่า 16 โรงเรียนบางกะปิ
152 เจตปรียา รุ่งสุขใส แตงกวา 16 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
153 นางสาวอาธิตญา เสาสมภพ มิวสิค 19 คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
154 นางสาวเจนิ​ส​ ฮุ่ย ซิน เฉิน Janice 15 Hougang Secondary School.
155 แอนนี่ อลิซ ดูอาร์ด แอนนี่ 16 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
156 ไอรีน เพียรพนาเวช ไอซ์ 15 รร สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
157 ณัฐชนก พึ่งธรรม มิวมิว 16 Ruamrudee International School
158 วนิดา อ่อนน้อม ตินา 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
159 ศุภลักษณ์ ประเสริฐรัตน์ เค้ก 16 โรงเรียนชลกันยานุกูล
160 ภัทริชาร์ เดลี่ ทริช 16 เรยีนาเชลีวิทยาลัย
161 อารียา นพคุณ เบนซ์ 16 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
162 นัยน์ภัค พรรณานิคม ยาหยี 16 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์
163 ปณิดา หล่อธราประเสริฐ แพท 16 อัสสัมชัญนครราชสีมา
164 วรางคณา นงนุช นุ๊ก 18 โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะหห์
165 นิติยา โลหะตระกูล หมวยเล็ก 18 โรงเรียนมุกดาหาร
166 น.ส.ณัฐธิดา โพธิสาร แพรว 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
167 อมรรัตน์ อุทัยศรี ฟ้า 17 โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมรถเคราะห์”
168 กรกนก แตงงาม ซอนญ่า 19 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
169 ชนิกา มุ่งกลาง มุก 18 โรงเรียนศรีบุณยานนท์
170 นางสาว ธนภรณ์ เพชรพิทักษ์ชน ลูกปัด 19 วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
171 ปรียาภรณ์ ปั้นบุญชู ทราย 18 ราชวินิตบางแก้ว
172 รีเบ็คก้า ภาวิณี เพเกน รีเบ็คก้า 15 Ascot International School
173 ณัฐภัสสร บัวภา ฟ้า 17 โรงเรียนสตรีวิทยา๒
174 สรณ์สิริ พรมชนะ เนย 18 วิทยาลัยอุดมศึกษาพณิชยการหาดใหญ่
175 นันท์นภัส เต็งประเสริฐ แพรวา 17 รร.สาธิต มศว. ประสานมิตร
176 ปฤณญาดา ไชยพร ญาดา 16 สุรนารีวิทยา
177 กิตติญาภรณ์ เกรียวสนิท ใบเฟิร์น 18 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
178 วรางคณา จับศรทิพย์ กวาง 19 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
179 วรรณรดา เพชรชำนาญ เอฟฟี่ 16 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
180 วศินี อินทรีย์ทอง แบมแบม 18 โรงเรียนสตรีวิทยา
181 ณัฐศภักษ์ แย้มทรัพย์ กุ๊งกิ๊ง 17 โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร
182 ชมพูนุช เปรี่ยมนอง ไฟท์ 17 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
183 นางสาว ชุติญา ลิ้มเจริญ มิ้งค์ 19 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
184 ธนิศรา ศักดิ์ศิริธร ดิว 17 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
185 นางสาวอรณิชา พรหมสุทธิ์ ออย 15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
186 ณัฐพิมล สงเคราะห์สุข แตงกวา 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
187 เพชรลดา รังษีวงศ์ บัว 15 สามเสนวิทยาลัย
188 วิรินกานต์ ธำรงค์ธาราพัฒน์ เบนซ์ 19 มหาวิทยาลัยบูรพา
189 จิราพัชร เลาหมี่ เพชร 19 Guru english school
190 ฐิติวรดา แสงศรี กีตาร์ 17 สกลราชวิทยานุกูล
191 เวธนี พันธุโสภณสวัสดิ์ ออมสิน 18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
192 พันธิตรา จันติยะ ข้าวหอม 17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
193 ภณิชชา โชติกฤติชัย น้ำขิง 18 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
194 วริศรา ทองมี ไอเดีย 17 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
195 นางสาว ณิชาภัทร ยังคงวิรัชพร พั้นซ์ 17 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ ท่าพระ
196 ฐิติฉัตร รูปสว่างกุลพงศ์ เจน 18 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


*หมายเหตุ 1 ผู้เข้ารอบทั้ง 196 คน จะต้องเดินทางมาคัดเลือกอีกครั้ง ในรอบคัดเลือกผู้เข้ารอบ 50 คนสุดท้าย วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 BCC Hall ตั้งแต่เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป โดยผู้เข้ารอบจะต้องเตรียมความสามารถพิเศษมาแสดง (ความยาวไม่เกิน 1 นาที)   สามารถดูรายละเอียดการเตรียมตัวสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบ 50 สุดท้าย ได้ที่ >  คลิกดูเอกสาร

*หมายเหตุ 2 สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเข้ารอบออนไลน์ออดิชั่น สามารถปริ้นท์ใบสมัคร และนำมายื่นได้อีกครั้ง ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561  ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 BCC Hall ตั้งแต่เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป 
 

*หมายเหตุ 3 วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 จะเป็นการคัดเลือก จากผู้เข้ารอบ Online Audition และ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกวันที่ 20 ตุลาคม 2561 อ่านกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ https://www.missteenthailand.com/schedule

ติดต่อ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : www.facebook.com/missteenthailand หรือโทร 02-508-8100 ต่อ 1008 และ 02-508-8100 ต่อ 8870  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.30 - 17. 30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)