กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่ 1 Online Audition
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2561 - 25 กันยายน 2561 สมัคร และส่งคลิปแนะนำตัวความยาวไม่เกิน 1 นาที
ได้ทาง www.missteenthailand.com 

 

รอบที่ 2 ยื่นใบสมัครหน้างาน
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 BCC Hall ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
กรอกใบสมัครได้ที่ www.missteenthailand.com แล้วปริ๊นท์มายื่นพร้อมเอกสาร ซึ่งในรอบนี้จะเป็นการตอบคำถาม และพูดคุยกับคณะกรรมการ 

 

 

คัดเลือกผู้เข้ารอบ 50 คนสุดท้าย 
วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 BCC Hall ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
*หมายเหตุ คัดเลือกจากผู้เข้ารอบ Online Audition และ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกวันที่ 20 ตุลาคม 2561 โดยในรอบนี้ ผู้เข้ารอบทุกคนจะต้องเตรียมความสามารถพิเศษมาแสดง (ความยาวไม่เกิน 1 นาที)

 

การประกวดรอบตัดสิน 
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 BCC Hall

 

ติดตาม และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.missteenthailand.com ,
Facebook : Missteenthailand หรือ โทร. 02-508-8100 ต่อ 1008 , 02 5083366-7